Gyakran ismételt kérdések


NYELVTANFOLYAMOKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Milyen nyelveket tanítunk a Pannon-Unió Nyelviskolában?
Angol, német és spanyol nyelvtanfolyamokat indítunk egyedi tanítási anyagok használatával speciális igényekre lett kifejlesztve.
Milyen módszerrel tanítunk?
A tanítási órák beszédcentrikusak. A nyelvtanfolyamaink nem KER (A Közös Európai Referenciakeret (KER) az Európa Tanács által 2001-ben megjelentetett kézikönyv) szerint lettek kialakítva, hanem egyedi tanítási anyagok használatával speciális igényekre lett kifejlesztve.
Lehet szintfelmérőt írni?
Az online szintfelmérő teszt angol, német és spanyol nyelven található meg a www.unionyelviskola.hu oldalon.
A teszt kitöltése ingyenes, a kiértékelés pedig azonnali. E-mail-ben küldjük el a szintfelmérő teszt eredményét. Amennyiben részletes értékelést szeretne kapni nyelvtudásáról, ingyenes szolgáltatásként egy kibővített szintfelmérő tesztet is kitölthet, amelyet nyelvtanár értékel ki.
Az írásbeli teszt mellett lehetőséget biztosítunk nyelvtudása szóbeli felmérésére. Pontos képet kaphat jelenlegi tudásáról, és javaslatot a célja eléréséhez.
Mikor van nyitva a nyelviskola?
Az ügyfélszolgálati nyitva tartás hétfőtől-péntekig 09.00-17.00 között van. Szintfelmérésre ekkor van lehetőség. A 06-22-503-527 telefonszámon lehet időpontot egyeztetni angol, német vagy spanyol szintfelmérő teszt kitöltésére és nyelvtanár általi kiértékelésére.
Jelentkezéskor ki kell fizetni a teljes tanfolyamdíjat?
Nem, elegendő 5000.-Ft előleg a jelentkezésnél, a teljes tanfolyamdíjat elegendő a tanfolyam első napján befizetni.
Lehet-e részletekben fizetni?
30 órás részletekben is ki lehet fizetni.
A tanfolyam ára tartalmazza a tankönyvek árát is?
Mivel a székesfehérvári Pannon-Unió Nyelviskola saját fejlesztésű képzési tematika szerint tanít, Nyelviskolánkban nem kell kötelezően megvásárolni könyveket. Minden szükséges anyagot, munkafüzetet a Pannon-Unió Nyelviskola biztosít - ingyenesen.
A tanfolyamdíj Áfá-s?
A Pannon-Unió Nyelviskola Bt szolgáltatásai alanyi adó mentesek.
Milyen kedvezményeket kaphatok a tanfolyamdíjból?
A Pannon-Unió Nyelviskolában Erzsébet utalvány, Posta Paletta, Sodexo ajándék utalvánnyal is kifizetheti a nyelvtanfolyam vagy a nyelvi magánórákat. Diákoknak 10% kedvezményt biztosítunk szolgáltatásaink árából. Lehetőséget adunk két részletben történő befizetésre.
Ki lesz a tanárom?
A beíratkozáskor a csoportszervező fog adni tájékoztatást arról, hogy a nyelvtanári diplomával rendelkező oktatók közül ki lesz a nyelvtanára.
A tanfolyam során van-e számonkérés?
Nem, számonkérés nincs. A célunk, hogy minden segítséget megadjunk céljai eléréséhez.
Hány fős egy csoport?
A csoportok átlag létszáma 7-10 fő
Hol találom a Nyelviskolát?
Címünk: Pannon-Unió Nyelviskola Székesfehérvár Várkörút 46.

NYELVVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Hány éves kortól lehet jelentkezni a nyelvvizsgára?
14 éves kortól lehet részt venni nyelvvizsgán.
Államilag elismert a Pannon Nyelvvizsga?
A Pannon államilag elismert akkreditált nyelvvizsgarendszer.
Mikor kapok értesítést a vizsgaidőpontról?
A nyelvvizsga előtt két héttel postai úton kapja meg minden vizsgázó az értesítést a nyelvvizsga pontos helyéről és idejéről.
Használhatok-e szótárt a vizsgán?
Igen. Az írásbeli vizsga közvetítés- és írásfeladatainak megoldásához egynyelvű és kétnyelvű szótárt lehet használni. B1 (alapfok) és B2 (középfokú) szinten 50 perc, C1 (felsőfokú) szinten 60 perc elteltével, a feladatlapok beszedése után, a felügyelő felszólítására lehet a szótárt elővenni.
Mennyi időn belül, és hogyan lehet megtudni az eredményeket?
A szóbeli bizottság előtti vizsga eredményét a vizsgázó a terem ajtajára kifüggesztett eredménylistáról (amelyen a vizsgázó titkos kódja, ill. elért pontszáma szerepel) a vizsgát követően megtudhatja.
A szóbeli vizsga része a hallás utáni értés (labor) vizsgarész.
Ezek eredményét a Vizsgaközpont munkatársai feldolgozzák, és a szóbeli bizottság előtt tett vizsga eredményé vel együtt a hivatalos honlapon teszi közzé a hallás utáni (labor) vizsgát követő 10-15nap elteltével.
Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgázó a vizsgát követő 10-15 nap elteltével
Hogyan tudhatom meg, hogy sikerült-e a nyelvvizsga?
Vizsgaközpont honlapjáról (www.pannon-nyelvvizsga.hu) vagy a vizsgahelyen kizárólag személyesen – a kapott kódszám segítségével –értesülhet. (Adatvédelmi okokból telefonon nem adhatunk eredményközlést.) A sikertelen vizsgáról külön írásbeli értesítést nem küldünk.
Mikor kapok bizonyítványt?
A vizsgázó a sikeres vizsgáért járó bizonyítványt az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül a vizsgahelyen veheti át (az időpontról a honlapon lehet tájékozódni).
Ha még nem érkezett meg a bizonyítvány a sikeres nyelvvizsgámról, kaphatok igazolást?
Kérésre a honlapon közzétett vizsgaeredményt a vizsgahely vezetője aláírásával igazolhatja. Azokban az esetekben, amikor kizárólag a Nyelvvizsga Akkreditáló Testület által kiállított Bizonyítvány igazolhatja a sikeres nyelvvizsgát, ilyen esetekben a kinyomtatott vizsgaeredmény nem érvényesíthető.
Nem tudok elmenni a bizonyítványomért, de szükségem lenne rá. Más is átveheti helyettem?
Írásos meghatalmazás ellenében más is átveheti a bizonyítványt.
A meghatalmazásban szerepeljenek a meghatalmazó és a meghatalmazott adatai (születési adatok és a személyi igazolvány száma), a vizsga adatai (típus, szint, időpont), valamint két tanú aláírása.
Hogyan halaszthatom el a nyelvvizsgámat?
Ha a vizsgázó a kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, a vizsga előtt legalább 3 munkanapon belül kérheti a vizsga halasztását. Halasztás egy alkalommal kérhető a formanyomtatványon. A következő vizsgaidőszakra vagy az azután következő vizsgaidőszakra lehet halasztani. A vizsgahalasztás különeljárási díj ellenében történik. A VIZSGAHALASZTÁSI KÉRELMET MINDEN ESETBEN A VIZSGAKÖZPONTBA KELL KÜLDENI. Méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség, előre nem látott hivatali elfoglaltság. Hivatalos (pecséttel és aláírással ellátott) igazolás ellenében a vizsgát követő 3 munkanapon belül is elfogadja a Vizsgaközpont a halasztási kérelmet.
Milyen esetekben kaphatom vissza a vizsgadíjat?
A vizsgadíj 50%-a visszaigényelhető a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Vizsgadíj visszafizetési kérelem) a következő esetekben:
• előző vizsga sikeressége esetén;
• betegség miatt (orvosi igazolás ellenében).
Vizsgadíjat visszaigényelni a kitűzött vizsga időpontja előtti 10-ik napig lehet.
Halasztott vizsga esetén a Vizsgaközpont nem térít vissza vizsgadíjat
Ha nem értek egyet az eredménnyel, kérhetek felülvizsgálatot?
Felülvizsgálattal az eredmény közlésétől számított 15 naptári napon belül élhet a vizsgázó
Hogyan lehet benyújtani fellebbezést, felülvizsgálati kérelmet?
A vizsgázónak az eredmények közzétételétől számított 15 naptári napon belül joga van a betekintési kérelem mellett, illetve attól függetlenül dolgozatának felülvizsgálatát kérelmezni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.
A felülvizsgálati kérelmet a vizsgázónak 15 napon belül kell eljuttatni a vizsgaközpontba.
Amennyiben a vizsgázó számára pozitív döntés születik, a Vizsgaközpont kérelmezi a bizonyítvány kiállítását.

FELÜLVIZSGÁLAT DÍJAI

Írásbeli dolgozat újraértékelésének díjai
(a befizetett vizsgadíj 25%-a):
• B1 – 3.500,-Ft
• B2 – 3.500,-Ft
• C1 – 3.500,-Ft
Labor dolgozat újraértékelésének díjai
(a befizetett vizsgadíj 15%-a):
• B1 – 1.650,-Ft
• B2 – 1.650,-Ft
• C1 – 1.650,-Ft
Jelentkezhetek-e külön szóbeli vagy külön írásbeli vizsgára is?
Igen, ebben az esetben két jelentkezési lapot kell kitölteni és a vizsgadíjat külön csekken befizetni. A Nyelvvizsga Akkreditáló Testület két bizonyítványt állít ki a sikeres nyelvvizsgáról.
A labor vizsgarész melyik vizsgához tartozik, a szóbelihez vagy az írásbelihez?
Ez a vizsgarész a szóbeli nyelvvizsga részét képezi.
Mikor tekinthetjük sikeresnek a szóbeli nyelvvizsgát?
Akkor tekinthetjük sikeresnek a szóbeli nyelvvizsgát, ha a vizsgázó a szóbeli vizsgarészen is, illetve a labor vizsgarészen is elérte a szükséges pontszámot. A 40%-os sikerességet külön-külön el kell érni, de együttesen a 60%-ot.
A honlapon a nyelvvizsgaeredmény kiszámításával kapcsolatosan talál bővebb információt, de további kérdéseivel kapcsolatosan lehet információt kérni a 06-22-503-527 telefonszámon is.
Vizsgáztathat-e az a tanár, akinél tanultam?
Nem, semmi esetre sem. A szabályozás e tekintetben is szigorú.
Hogyan és hol tudok jelentkezni a nyelvvizsgára?
Jelentkezési lap letölthető itt. A jelentkezési lap küldhető postai úton a Pannon-Unió Nyelviskola címére. Ebben az esetben ne felejtse el csatolni a nyelvvizsgadíj befizetését igazoló csekk szelvényét vagy átutalási igazolást mellékelni. Lehet jelentkezni személyesen is a Pannon-Unió Nyelviskola recepcióján vagy online a www.pannon-nyelvvizsga.hu oldalon.
Évente hány alkalommal van nyelvvizsga?
Évente 5 alkalommal rendezünk nyelvvizsgát. Vizsganaptár itt.