Pannon - Államilag elismert
egynyelvű és kétnyelvű
akkreditált nyelvvizsga
Jelentkezési lap


A jelentkezési lap letölthető:

Jelentkezési lap nyelvvizsgára

Néhány fontos tudnivaló

• Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
• A vizsgán megjelenni csak érvényes, fényképes igazolvánnyal lehet.
• Az írásbeli vizsgán segédeszközként csak nyomtatott szótár használható.
• Az írásbeli vizsgán az értesítőn megadott időpont előtt fél órával kell megjelenni.
• Fogyatékkal élők, a fél évnél nem régebbi szakvéleményt és a honlapról letölthető kérelmet a jelentkezési határidőig juttathatják el a Pannon Nyelvvizsgaközpontba.
• Kérjen külön tájékoztatást a Pannon-Unió Nyelviskolában, ha egy vizsgaidőszakon belül külön jelentkezik szóbeli és írásbeli vizsgára.
• Vizsgaeredményét az írásbeli és labor vizsgákat követő 10. munkanaptól tekintheti meg azonosítójával a honlapon (www.pannon-nyelvvizsa.hu). Amennyiben eredményéről külön értesítést kér, kérjük emailben jelezze:pannon.nyelvvizsga@uni-pannon.hu.
• Az eredmények kihirdetését követően előzetes bejelentkezés esetén a Vizsgaközpont által meghirdetett időpontban a vizsgázónak lehetőséget nyújtunk dolgozata megtekintésére. Az előzetes bejelentkezés a Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán kötelező. A dolgozatot megtekinteni a Pannon Nyelvvizsgaközpontban (Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem utca 3.) lehet. A megtekintés alkalmával a vizsgázó jegyzetelhet a Vizsgaközpont vezetője által kijelölt vizsgajavító tanár jelenlétében, a dolgozatáról azonban fénymásolatot nem készíthet.
• Amennyiben igazolással bizonyítható hivatalos elfoglaltsága van, a szóbeli vizsgaidőszak bármely napján, a vizsgaidőszak megkezdése előtti 15. napig jelezze a vizsgahelyen.