Pannon
- Államilag elismert
egynyelvű és kétnyelvű akkreditált nyelvvizsga -

Vizsgaeredmények kiszámítása


A nyelvvizsga bármely szinten akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető összpontszám 60%-t teljesíti és készségenként minimum 40%-t elér.

Készségek

Írásbeli vizsga

FeladatKészségPontÖssz.40%
1. feladatÍrott szöveg értése10 pont40 pont16 pont
2. feladat10 pont
3. feladat20 pont
4. feladatKözvetítői készség20 pont40 pont16 pont
5. feladat20 pont
6.feladatÍráskészség20 pont40 pont16 pont
7. feladat20 pont

Szóbeli nyelvvizsga

FeladatKészségPontÖssz.40%
1. feladatBeszédkészség20 pont60 pont24 pont
2. feladat20 pont
3. feladat20 pont
4. feladatKözvetítői készség10 pont10 pont4 pont
5. feladatBeszédértés20 pont40 pont16 pont
6. feladat20 pont

Tájékoztatás a vizsgaeredményekről

A szóbeli bizottság előtti vizsga eredményét a vizsgázó a terem ajtajára kifüggesztett eredménylistáról (amelyen a vizsgázó titkos kódja, ill. elért pontszáma szerepel, személyes adatai nem) a vizsgát követően megtudhatja.

A szóbeli vizsga része a hallás utáni értés vizsgarész is.
Ezek eredményét a Vizsgaközpont munkatársai feldolgozzák, és a szóbeli bizottság előtt tett vizsga eredményé vel együtt a hivatalos honlapon teszi közzé a hallás utáni (labor) vizsgát követő 10-15nap elteltével.

A vizsgázó a sikeres vizsgáért járó bizonyítványt az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül a vizsgahelyen veheti át (az időpontról a honlapon lehet tájékozódni).

Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgázó a vizsgát követő 10-15 nap elteltével a Vizsgaközpont honlapjáról (www.pannon-nyelvvizsga.hu) vagy a vizsgahelyen kizárólag személyesen (adatvédelmi okok miatt telefonon nem) – a kapott kódszám segítségével –értesülhet. A sikertelen vizsgáról külön írásbeli értesítést nem küldünk.

A vizsgázó a sikeres vizsgáról szóló bizonyítványát a vizsgahelyen veheti fel az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül, amennyiben nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet. Felülvizsgálat esetén ez az idő 6-7 hétre tolódik ki.
Amennyiben a vizsgázónak nincs lehetősége eredményeit az Interneten megtekinteni, tájékoztatást a vizsgahelyen kérhet személyesen, ahol bármely hivatalos fényképes igazolványának (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) bemutatása után kap információt az általa elért eredményről.

Vizsgaeredményről telefonon adatvédelmi okokból tájékoztatást nem adhatunk!